Tentoonstellingen

  • Afdrukken

Tentoonstellingen: In Nederland zend ik geen dieren meer in naar tentoonstellingen, Alleen naar Duitsland.

In Duitsland zend ik dieren in naar de speciaalclub tentoonstelling van Kuifhoen & Baardkuif hoen krielen. Deze wordt elk jaar weer in een andere plaats gehouden, verdeeld over geheel Duitsland. Dit is een tentoonstelling van alleen Kuif- en Baardkuif krielen, samen met de Zijdehoenders, met ongeveer 900 ingezonden dieren + nog eens ± 300 dieren voor de verkoop, waarvoor altijd grote belangstelling bestaat vanuit geheel Europa.

Zeldzame Hoenderclub. Verder neem ik deel aan de Duitse clubtentoonstelling van de grote Kuif- en Baardkuifhoenders, die in Duitsland deel uit maken van de Seltener Hühnerrassen. Jammer dat er in Duitsland niet één speciaal club is voor de Kuif- en Baard kuif hoenders, zowel groot als kriel. Maar het is niet anders.