Tentoonstellingen

Tentoonstellingen: In Nederland zend ik normaal dieren in naar tentoonstellingen waar de meeste Kuif- en Baardkuifhoenders worden verwacht:  Oneto te Enschede, de Noordshow te Assen. En als er de clubshow wordt ondergebracht bij Gallinova te Barneveld. Deze drie tentoonstellingen in Nederland zijn het meest interesant voor de echte Kuifhoen liefhebbers, daar hier de meeste Kuifhoenders worden ingezonden.

In Duitsland zend ik dieren in naar de speciaalclub tentoonstelling van Kuifhoen & Baardkuif hoen krielen. Deze wordt elk jaar weer in een andere plaats gehouden, verdeeld over geheel Duitsland. Dit is een tentoonstelling van alleen Kuif- en Baardkuif krielen, samen met de Zijdehoenders, met ongeveer 900 ingezonden dieren + nog eens ± 300 dieren voor de verkoop, waarvoor altijd grote belangstelling bestaat vanuit geheel Europa.

Zeldzame Hoenderclub. Verder neem ik deel aan de Duitse clubtentoonstelling van de grote Kuif- en Baardkuifhoenders, die in Duitsland deel uit maken van de Seltener Hühnerrassen. Jammer dat er in Duitsland niet één speciaal club is voor de Kuif- en Baard kuif hoenders, zowel groot als kriel. Maar het is niet anders.