zwart

Zwarte baardkuif.  De zwarte baardkuif is de minst in het oog springende baard kuifhoen, en hierdoor allicht ook weinig bij de fokkers te zien. Dit is echter jammer, je hebt deze kleur immers ook nodig bij een goede fok van blauw gezoomde Baardkuiven. (Verdere kleur behandeling bij blauw gezoomde baardkuiven.) Het gehele dier moet groen glanzend zwart zijn zonder witte veren. In de kuif komen vaak wel enige witte tipjes aan het eind van de veer voor, dit geld als een lichte fout.  Zwarte baardkuiven onderling gepaard geven enkel zwarte nakomelingen. 

Een goede zwarte baardkuif met een mooie vaste kuif, kan echter een lust voor het oog zijn.

Standaard eisen:  Zwarte baardkuif.   Bron K.L.N

Kleur van de haan en hen:  Bovengevederte groenglanzend zwart, dons dofzwart.

Snavel:  zwartachtig hoornkleurig.

Loopbenen en tenen:  donker leiblauw met enige zwarte gloed op de schubben bij jonge dieren.

Conditioneren: het is toegestaan enkele veertjes rond de ogen weg te knippen, om het zicht te verbeteren.

Ernstige fouten bij haan en hen: Ontbreken van iedere glans; miskleurige veren of rood in de sierveren; sterke violetkleurige tint in de sierveren of wit in het dons. Te smalle of plompe bouw; te kleine, losse, scheve, te diep doorhangende, van boven openvallende of gespleten kuif; onvoldoende baardontwikkeling; zichtbare kinlellen.

Fouten bij haan en hen:  Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; te hoge of te lage staartdracht; kamvormming van enige betekenis. Geringe glans in de sierveren; kleine miskleurige vlekjes; iets te lichte donskleur.

Diskwalificatie:  Baardkuifhoen met ontstoken oogleden.