Zilver zwart gezoomd

 Zilver zwart gezoomde baardkuif.  De zilver zwart gezoomde baardkuif is een heldere kleur om te zien. De zilver witte veren elk met een zwarte rand omzoomd geeft een fleurige indruk, die graag gezien word. Ook voor deze kleurslag geld dat de omzoming niet te zwaar mag zijn, hierdoor worden ze te donker. Ook voor deze kleurslag telt dat men deze voor bloedverversing of bij gebrek aan een haan of hen, kan kruisen met de volgende kleuren voor een goed resultaat.

Een zilver zwart gezoomde haan x een zilver zwart gezoomde hen, geeft enkel zilver zwart gezoomde kuikens.

Een zilver zwart gezoomde haan x een goud zwart gezoomde hen, geeft enkel zilver zwart gezoomde hennen en fok onzuivere zilver zwart gezoomde hanen. Deze hanen hebben een goud schijn vooral in de staart.

Een onzuiver zilver zwart gezoomde haan x een zilver zwart gezoomde hen, geeft 25 % zilver zwart gezoomde en 25 % goud zwart gezoomde hennen, en  25 % zilver zwart gezoomde hanen en 25 % onzuivere zilver zwart gezoomde hanen.

Een fokker die alle kleuren gezoomde baardkuiven fokt hoeft nooit in de problemen te komen. Meld u aan, ook voor deze kleurslag is het vijf voor twaalf.

 

Standaard eisen: zilver zwartgezoomd.  Bron K.L.N.

Kleur en tekening van de haan en hen: iedere veer is zilverwit, voorzien van een smalle, scherp begrensde groenglazende zwarte zoming.

Snavel: donker blauwachtig hoornkleurig.

Loopbenen en tenen:  leiblauw.

Donskleur:  blauwgrijs.

Conditioneren: het wegknippen van enkele veren boven de ogen is in beperkte mate toegestaan, om het zicht te verbeteren.

Ernstige fouten:  Geelachtige tint in de grondkleur. Te brede, slecht begrensde of onderbroken zoming; dubbele zoming. Veel zwarte pepering in de staart. Te smalle of te plompe bouw; te kleine, losse, scheve, te diep doorhangende, van boven openvallende of gespleten kuif; onvoldoende baardontwikkeling; zichtbare kinlellen.

Fouten:   Bovensttaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; te hoge of te lage staartdracht; kamvorming van enige betekenis. Zwarte pepering in de slagpennen.

Zoming: Bij sommige, meestal jonge dieren in de gezoomde varieteiten, komt een omgekeerde kleurverdeling in de kuif voor. Dit wordt niet als een fout aangerekend.

Diskwalificatie:  Baardkuifhoenders met ontstoken oogleden.