Wit

Witte baardkuif.  De witte baardkuif is net als alle grote baardkuiven een zeldzame verschijning. De kleur moet helder wit zijn (hier makeerd het vaak aan) zonder kleurspatten. De loopbenen en tenen moeten licht leiblauw zijn, meestal zijn ze aan de lichte kant, dit is op tentoonstellingen ook toegestaan. Witte baardkuif hoenders gepaard aan witte baardkuif hoenders geven uitsluitend witte nakomelingen. Hou de witte kleurslag wit en schoon, al zult u voor het gaan naar tentoonstellingen het gehele dier moeten wassen met lauw water en kinder schampoo. zie huisvesting voeding en verzorging.

 

Standaard eisen witte Baardkuiven:  bron K.L.N.

Kleur van haan en hen:  Bovengevederte, dons en schachten overal zuiver wit met voldoende glans om het gevederte er niet dof te doen uitzien.

Snavel:  Blauwachtig wit.

Loopbenen en tenen:  licht leiblauw tot leiblauw.

Conditioneren: het wegknippen van enkele veertjes rond de ogen is toegestaan om het zicht te verbeteren.

Ernstige fouten van haan en hen:  Gele tint of grauwe aanslag; geheel of gedeeltelijk miskleurige veren. Te smalle of plompe bouw; te kleine, losse, scheve, te diep doorhangende, van boven openvallende of gespleten kuif; onvoldoende baardontwikkeling; zichtbare kinlellen.

Fouten bij haan en hen:  Boven staande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; te hoge of te lage staartdracht; kamvormming van enige betekenis. Iets waarneembare afwijking in tint of enkele nauwelijks zichtbare kleurvlekjes.

Diskwalificatie:  Baardkuidhoenders met ontstoken oogleden.