Tollbunt

Tollbunt een kleur om van te watertanden.

Tollbunt is een kleurslag die in Nederland nog niet veel voorkomt. Deze kleurslag heb ik in 1999 in Duitsland van de heer Johannes Schilling uit Greiz gekregen. Na een bezoek van enkele fokkers in de buurt langs de Tjechische grens en 2000 km op teller was ik eindelijk in het bezit van enkele volwassen dieren en een aantal kuikens waar mee ik de fokkerij van tollbunten kon beginnen. Na onenigheid met de standaardcommissie in 2001 heeft het tot  jan. 2009 geduurd voor ik ze opnieuw heb voorgedragen voor erkenning. Per 3 febr. 2009 zijn ze dan ook door de Nederlandse standaardcommissie erkend als nieuwe kleurslag, die in Nederland nog niet eerder voorkwam. Uit heel Europa is veel vraag naar deze kleur.  Jammer is, je kunt deze kleur niet eerder beoordelen of ze voor de tentoonstellingen geschikt zijn, dan dat ze volwassen zijn om dat dan je juiste kleur pas te zien is. Het voordeel is wel dat uit een paring tollbunt x tollbunt  enkel tollbunte kuikens komen.

Deze kleurslag is met geen enkele andere kleur te kruisen voor een redelijk voorspelbaar resultaat. Dus voor nieuw bloed bent je afhangkelijk van kollega liefhebbers.

Tot op de dag van vandaag heb ik nog regelmatig kontakt met Johannes Schilling uit Greiz, de fokker die met zijn vader deze kleurslag heeft ontwikkeld. (We wisselen nog regelmatig fokdieren of eieren uit.)

 

Standaard eisen: tollbunt.  Bron K.L.N.

Kleur van de haan en hen:  Haan en hen zijn ongeveer gelijk gekleurd en getekend. De kleur van het gevederte is voor de helft roodbruin tot goudbruin met 25 % wit en 25 % zwart onregelmatig verdeeld over iedere veer. Deze tekening is over het gehele lichaam gelijkmatig verdeeld. De meeste veren hebben een zwart randje. Kuif, slagpennen en staartveren vertonen meer wit. Enkele geheel witte slagpennen toegestaan.

Donskleur: grijsbruin.

Snavel, loopbenen en tenen: vleeskleurig tot blauwgrijs; bij voorkeur het laatste. Bij vleeskleurige benen enkele donkere schubben toegestaan, bij blauwgrijze benen lichte voetzolen.

Conditioneren:  het is toegestaan enkele veertjes boven de ogen weg te knippen in beperkte mate om het zicht te verbeteren.

Ernstige fouten: geheel witte veren in de lichaamsbevedering. Brede zwarte omzoming.

Fouten: lichte grondkleur.