Tollbunt

Tollbunt een kleur om van te watertanden.

Tollbunt is een kleurslag die in Nederland nog niet veel voorkomt. Deze kleurslag heb ik in 1999 in Duitsland van de heer Johannes Schilling gekregen. Na een bezoek van enkele fokkers in de buurt langs de Tjechische grens en 2000 km op teller was ik eindelijk in het bezit van enkele volwassen dieren en een aantal kuikens waar mee ik de fokkerij van tollbunten kon beginnen. Na onenigheid met de standaardcommissie in 2001 heeft het tot  jan. 2009 geduurd voor ik ze opnieuw heb voorgedragen voor erkenning. Per 3 febr. 2009 zijn ze dan ook door de Nederlandse standaardcommissie erkend als nieuwe kleurslag, die in Nederland nog niet eerder voorkwam. Uit heel Europa is veel vraag naar deze kleur.  Jammer is, je kunt deze kleur niet eerder beoordelen of ze voor de tentoonstellingen geschikt zijn, dan dat ze volwassen zijn om dat dan je juiste kleur pas te zien is.

Deze kleurslag is met geen enkele andere kleur te kruisen voor een redelijk voorspelbaar resultaat. Dus voor nieuw bloed bent je aangewezen op andere fokkers.

Tot op de dag van vandaag heb ik nog regelmatig contact met Johannes Schilling, de fokker die met zijn vader deze kleurslag heeft ontwikkeld. (We wisselen nog regelmatig fokdieren of eieren uit.)