koekoek

Koekoek baardkuif.
  De koekoek kleur is de minst voorkomende kleur onder de Baardkuifhoenders.   Deze vertoont vaak nog enig wit in de kuif. Dit mag u niet weerhouden deze kleur in uw fokprogramma op te nemen. Verder is het een uitdaging om een zoo eegaal mogelijke koekoek kleurige vaste kuif te fokken.  De koekoek hanen zijn net als bij de koekoek kuifhoenders verdeeld in donker en lichte koekoek hanen. De mogelijkheden om koekoek kleurige dieren te fokken, zie het schema bij de koekoek kleurige baardkuiven hier onder.
Onderstaande fokschema's gelden alleen als je serieus fokt om aan tentoonstellingen deel te nemen. Als gewoon liefhebber maakt het natuurlijk niet uit of er een zwarte veer tussen de koekoek gekleurde veren zitten, en of ze lichter of donkerder zijn. Het gaat er maar om je vind ze mooi of niet.
Een donker koekoek kleurige haan x  koekoek hen, geeft lichte en donker koekoek kleurige hanen en zwarte en koekoek kleurige hennen.
Een lichte koekoek kleurige haan x koekoek hen, geeft lichte koekoek kleurige hanen en koekoek hennen.
Een donker koekoek kleurige haan x een zwarte hen, geeft zwarte en donker koekoek kleurige hanen, en zwarte en koekoek kleurige hennen.
Een lichte koekoek kleurige haan x een zwarte hen, geeft donker koekoek kleurige hanen en hennen, dus 100 % koekoek, dit komt door dat de lichte koekoek haan fokzuiver is voor de koekoek kleur.
De koekoek kleur is een uitdaging die een gevorderde kuifhoen fokker iets aparts geeft, een uitdaging.    WIE?
 
Standaard eisen:  Koekoek baardkuif.   bron K.L.N.
Kleur en tekening van de haan:  Elke veer is op donker blauwgrijze of grijszwarte grondkleur, drie of viermaal licht boogvormig overdwars onderbroken door een licht blauwgrijze tekening, welke niet scherp begrensd is. In de sierveren is het aantal dwarsbanden groter naar verhouding tot de lengte van de veer. In die veren, doch het meest in de hals- en zadelbehang, neigt de tekening naar een omgekeerde V. De koekoektekening moet over het gehele lichaam helder en zo gelijkmatig mogelijk zijn. De donskleur is licht.
Over het algemeen staat men bij de koekoektekening toe, dat de haan iets lichter is dan de hen, omdat dit kleurverschil normaal is bij deze tekening.
Snavel:  hoornkleurig wit.
Loopbenen en tenen:  wit.
Kleur en tekening van de hen:  De hen is over het algemeen getekend als de haan, doch toont donkerder doordat de dwarsbanden bij de hen smaller zijn. De donskleur is licht.
Ernstige fouten:  Veel te donker, of veel te lichte kleur. Geheel miskleurige veren; sterk gele of roesbruin-achtige tint in de sierveren van de haan. Te smalle of te plompe bouw; te kleine, losse, scheve, te diep doorhangende, van boven openvallende of gespleten kuif; onvoldoende baardontwikkeling; zichtbare kinlellen.
Fouten:  Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; te hoge of te lage staartdracht; kamvorming van enige betekenis. Iets te lichte of iets te donkere kleur; enkele miskleurige veergedeelten; een duidelijke streping in de donsbevedering.
Diskwalificatie:  Baardkuifhoenders met ontstoken oogleden.