Goud zwart gezoomd

 Goud zwart gezoomde baardkuif.  De goudzwart gezoomde baardkuif is in alle opzichten een in het oog springende verschijning. De mooie warme goudbruine veren elk omzoomd door een smalle zwarte rand is een lust voor het oog, zie foto's boven. De omzoming mag niet te zwaar zijn, anders worden ze te donker. In het geval dat men geen haan of hen heeft van deze kleurslag, en deze nergens te krijgen is, of voor bloed verversing kan men de onderstaande kruisingen doen.

Een goud zwart gezoomde haan x een goud zwart gezoomde hen, geeft enkel goud zwart gezoomde kuikens.

Een goud zwart gezoomde haan x een zilver zwart gezoomde hen, geeft goud zwart gezoomde hennen en fokonzuivere zilver zwart gezoomde hanen. ( deze hanen hebben vooral smut in de staart, en hierdoor niet voor de tentoonstellingen geschikt.)

Een goud zwart gezoomde hen x een zilver zwart gezoomde haan, geeft zilver zwart gezoomde hennen en fokonzuivere zilver zwart gezoomde hanen, met veel smut in de staart, dus niet voor de tentoonstelling geschikt.

Een goud zwart gezoomde hen x een onzuivere zilver zwart gezoomde haan, geeft  25 % goud zwart gezoomde en 25 % zilver zwart gezoomde hennen, 25 % goud zwart gezoomde hanen en 25 % fok onzuiver zilver zwart gezoomde hanen.

Op deze manier kan men de goud zwart gezoomde baardkuiven toch in ere houden.

 

Standaard eisen Goud zwart gezoomde Baardkuif.  Bron K.L.N.

Kleur en tekening van de haan en hen:  iedere veer is warm goudbruin, voorzien van een smalle, scherp begrensde groenglanzende zwarte zoming.

Snavel: donker blauwachtig hoornkleurig.

Loopbenen en tenen: leiblauw.

Donskleur:  Blauwgrijs.

Bij overjarige dieren is enig wit achter in de kuif toegestaan.

Conditioneren: Het wegknippen van enkele veertjes boven de ogen is in beperkte mate toegestaan.

Zoming: Bij sommige, meestel jonge dieren in de gezoomde varieteiten, komt een omgekeerde kleurverdeling in de kuif voor. Dit wordt niet als een fout aangerekend.

Ernstige fouten:  Te smalle of plompe bouw; te kleine, losse, scheve, te diep doorhangende, van boven openvallende of gespleten kuif; onvoldoende baardontwikkeling; zichtbare kinlellen. Te donkere, te lichte of onregelmatige grondkleur. Lichte schachten. Te brede, slecht begrende of onderbroken zoming; dubbele zoming.

Fouten:  Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Te hoge of te lage staardracht; kamvorming van enige betekenis. Zwarte pepering in staart en slagpennen.

Diskwalificatie:  Baardkuif hoenders met ontstoken oogleden.