Geel wit gezoomd

 Geel wit gezoomde Baardkuif. 

De geel wit gezoomde is een krachtig mooi gevormde, levendige baardkuif. de veren zijn warm goudgeel met een witte smalle omlijning, zie foto's boven. Loopbenen en tenen leiblauw. Een te zware omzoming dient als een fout te worden aangemerkt. Een enkeling houd zich nog met deze kleurslag bezig.