Geel wit gezoomd

 Geel wit gezoomde Baardkuif.  De geel wit gezoomde is een krachtig mooi gevormde, levendige baardkuif. de veren zijn warm goudgeel met een witte smalle omlijning, zie foto's boven. Loopbenen en tenen leiblauw. Een te zware omzoming dient als een fout te worden aangemerkt. Een enkeling houd zich nog met deze kleurslag bezig. Heeft men nu geen haan of hen van deze kleurslag, kan men deze kruisen met goud zwart gezoomde baardkuifhoenders, zie hieronder.

Een geelwit gezoomde haan x een geelwit gezoomde hen, geeft enkel geelwit gezoomde kuikens.

Een geelwit gezoomde haan x een goud zwart gezoomde hen, geeft fok onzuivere goud zwart gezoomde kuikens. Zowel hanen als hennen, deze zijn niet tentoonstellings waardig.

Een geelwit gezoomde haan x een fok onzuivere goud zwart gezoomde hen, geeft 25 % geelwit gezoomde hennen en 25 % fok onzuivere goud zwart gezoomde hennen en 25 % geelwit gezoomde hanen en 25 % fok onzuivere goud zwart gezoomde hanen. 

Met deze kruisingen kan men met een paar jaar weer tot het gewenste resultaat komen. Ook voor een bloedverversing kan men deze weg bewandelen, als men nergens een nieuwe haan of hen kan vinden.

 

Standaard eisen: Geel witgezoomd. Bron K.L.N.

Kleur en tekening van de haan en hen: iedere veer is warm goudgeel, voorzien van een smalle, scherp begrensde witte omzoming.

Snavel: licht blauwachtig hoornkleurig.

Loopbenen en tenen: leiblauw.

Donskleur: wit

Bij overjarige dieren is enig wit achter in de kuif toegestaan.

Het conditioneren: Het wegknippen van een paar veertjes boven de ogen is in beperkte mate toegestaan, om het zicht te verbeteren.

Ernstige fouten:  Te donkere, te lichte of onregelmatige grondkleur. Te brede, slecht begrensde of onderbroken zoming; dubbele zoming. Afwijkende kleur van de witte zoming. Te smalle of plompe bouw; te kleine, losse, scheve, te diep doorhangende, van boven openvallende of gespleten kuif; onvoldoende baardontwikkeling; zichtbare kinlellen.

Fouten: bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Witte pepering in de staartveren en slagpennen. Te hoge of te lage staartdracht. Kamvorming van enige betekenis.

Zoming: Bij sommige, meestal jonge dieren in de gezoomde varieteiten, komt een omgekeerde kleurverdeling in de kuif voor. Dit wordt niet als een fout aangerekend,

Diskwalificatie: baardkuifhoenders met ontstoken oogleden.