koekoek

Koekoek baardkuif kriel.  De koekoek baardkuif kriel heeft het zwaar, er zijn heel weinig mensen in Nederland die zich met deze kleurslag bezig houden. Door mijn intensieve samenwerking met Duitse fokkers lukt het mij tot nu toe, deze kleurslag te behouden. Meer fokkers voor deze kleurslag zou dringend gewenst zijn. Ik wil u met onderstaande schema's een klein beetje opweg helpen goede koekoek kleurige baardkuif krielen te fokken. De koekoek kleurigen hebben twee kleuren koekoek hanen, lichte en donkere koekoek hanen. De lichte zijn fokzuiver voor de koekoek kleur. Maar de donkere vind men over het algemeen mooier van kleur.  De hennen zijn altijd donkerder van kleur, lichte koekoek hennen bestaan niet. Maar met een beetje hutselen kan men lichte zowel als donkere koekoek kleurige hanen fokken. Heeft men de koekoek kleur alleen voor het plezier, dan kan men het onderstaande vergeten.

Een donker koekoek kleurige baardkuif kriel haan x een koekoek kleurige baardkuif kriel hen, geeft 25 % koekoek kleurige hennen, 25 % zwarte hennen en 25 % donker koekoek hanen en 25 % licht koekoek kleurige hanen.

Een donker koekoek kleurige baardkuif kriel haan x een zwarte baardkuif hen, geeft 25 % koekoek hennen, 25 % zwarte hennen, 25 % donker koekoek kleurige hanen en 25 % zwarte baardkriel hanen.

Een licht koekoek kleurige baardkuif kriel haan x een koekoek kleurige baardkuif kriel hen, geeft 100 % koekoek kleurige hennen en 100 % lichte koekoek kleurige hanen. Dus alle hennen zijn koekoek kleurig terwijl de hanen alle licht koekoek kleurig zijn.

Een zwarte baardkuif kriel haan x een koekoek kleurige baardkuif kriel hen, geeft 100 % zwarte hennen en 100 % donker koekoek kleurige baardkuif kriel hanen. Dus alle hanen zijn donker kleurig terwijl alle hennen zwart zijn.

Bovenstaande mogelijkheden zijn af en toe een puzzel, dit komt omdat de koekoek kleur wat betreft vererving kleurgebonden is. Maar met een paar jaar ervaring, kom je er wel achter dat het echt niet zo moeilijk is dan gedacht. Dus dit mag u er niet van weerhouden deze mooie kleur aan te schaffen. Als die tenminste wordt aangeboden.