Goud zwart gezoomd

Goud zwart gezoomde baardkuif kriel.  De goud zwart gezoomde mag zich in een redelijke belangstelling verheugen. De mooie goud gekleurde veren met een fijne zwarte rand omzoomd, geeft een helder beeld van deze kleurslag. De kuikens uit goud zwart gezoomd x goud zwart gezoomd zijn altijd goud zwart gezoomd. Dit is voor veel mensen met een beperkte ruimte een voordeel. Voor bloed verversing kan men deze kleurslag ook nog kruisen met zilver zwart gezoomd of geelwit gezoomd. Een nieuwe haan of hen kopen is gemakkelijker, maar kruisen geeft een kik, meer voldoening. Voor de verschillende mogelijkheden zie hieronder.

Een goudzwart gezoomde baardkuifkriel haan x een zilver zwartgezoomde baardkuifkriel hen, geeft goud zwart gezoomde hennen en fok onzuivere zilverzwart gezoomde hanen.

Een zilver zwart gezoomde baardkuifkriel haan x een goudzwart gezoomde baardkuif kriel hen, geeft zilver zwart gezoomde hennen en fokonzuivere zilver zwart gezoomde hanen.

Een goud zwart gezoomde baardkuif kriel haan x een geelwit gezoomde baardkuif kriel hen, geeft onzuivere gouden baardkuif kriel, zowel hanen als hennen.

Een onzuivere goud zwart gezoomde baardkuif kriel x een goud zwart gezoomde goud baardkuif kriel, geeft 50 % goud zwart gezoomde en 50 % onzuivere goud zwart gezoomde kuikens verdeeld onder beide geslachten.

Een onzuivere goud zwart gezoomde baardkuif kriel x een onzuivere goud zwart gezoomde baardkuif kriel, geeft 25 % goud zwart gezoomde, 50 % onzuiver goud zwart gezoomde en 25 % geelwit gezoomde. Gelijk verdeeld onder beide geslachten.

Een onzuiver goud zwart gezoomde baardkuif kriel haan x een geelwit gezoomde baardkuif kriel hen, geeft  50 % onzuiver goud zwart gezoomde en 50 % geelwit gezoomde baardkuif krielen, gelijk verdeeld onder beide geslachten.

Zo zie je, er zijn mogelijkheden genoeg om nieuw bloed in je goud zwarte baardkuif krielen te krijgen, ook als je nergens een nieuwe haan of hen te pakken kunt krijgen.

 

Standaard eisen: Goud zwart gezoomd.   bron K.L.N.

Kleur en tekening van haan en hen: iedere veer is warm goudbruin, voorzien van een smalle, scherp begrensde groenglanzende zwarte zoming.

Donskleur: blauwgrijs.

Toegestaan: Bij overjarige dieren is enig wit achter in de kuif toegestaan.

Ernstige fouten: