Geel wit gezoomd

Geel wit gezoomde baardkuif kriel.  De geelwit gezoomde komt het meest voor bij de liefhebbers. Het is een mooie heldere kleur. De fok van deze kleurslag is niet moeilijk, daar uit een paring van geelwit gezoomd x geelwit gezoomd altijd geelwit gezoomde kuikens komen. Deze kleur is voor beginnende liefhebbers dan ook aan te raden, daar deze bij verschillende fokkers in de hokken zijn en men geen paar jaar wachten moet om enkele dieren te bemachtigen. Zorg wel dat je goed materiaal krijgt om te beginnen. Het is beter een paar euro's meer te geven voor een goed stel, een goed begin is het halve werk.                   

Voor mogelijke kruisingen zie bij de Nederlandse baardkuif groot - geelwit gezoomd.