Zwart - witkuif

Zwarte - witkuif.

De zwarte witkuif, is mooi groenglanzend zwart met een mooie ronde witte kuif op zijn kop. Boven de snavel is een klein zwart gekleurd vederbosje zie foto's.  De zwarte witkuif is nog de meest voorkomende kleurslag, al zijn de fokkers hiervan ook op één hand te tellen.

Paart men een zwarte witkuif haan aan een zwarte witkuif hen, zullen de kuiken altijd zwart zijn met een witte kuif. Dit is ook de aan te raden combinatie. Meer mogelijkheden zullen bij de Blauw gezoomde witkuif en koekoek witkuif aan de orde komen.

Standaard beschrijving voor de zwarte witkuif.  Bron KLN.

Kleur van de haan en hen.   Bovengevederte groenglanzend zwart, dons dofzwart. De kuif zuiver wit; klein zwart vederbosje boven de snavelbasis toegestaan. Snavel donker hoornkleurig. Loopbenen en tenen donker leiblauw, bij jonge dieren met zwarte gloed in de schubben.

Conditioneren: Het conditioneren van het gekleurde vederbosje voor en aan de zijkanten van de kuif is in beperkte mate toegestaan, mits de steunveren zoveel mogelijk ongemoeid blijven, zodat de steun aan de kuif niet verloren gaat.

Ernstige fouten:  Te plompe of te smalle bouw; onvoldoende sierveerontwikkeling; te kleine, losse, scheve, van boven openvallende en gespleten of teveel achterover hellende of niet ronde kuif, teveel kamvleesvorming voor de kuif. Een zodanige kuifvorm dat het zicht ernstig belemmerd wordt. Ontbreken van iedere glans; miskleurige veren of rood in de sierveren; sterke violetkleurige tint in de sierveren of wit in het dons. Zwarte veren in de kuif, behalve die in het gekleurde "hartje" boven de snavelbasis; sterk gele tint in de kuifveren.

Fouten:  Bovenstaande fouten in mindere mate voorkomend. Geringe glans in de sierveren; kleine miskleurige vlekjes; iets te lichte donskleur.