Zwart bont - witkuif

Zwart bont - witkuif

De zwartbonte witkuif is op zich een makkelijk te fokken kleur. Zwartbont gepaard aan zwartbont geeft altijd zwartbonte kuikens. De kuikens in de eerste levensweken lijken niet op latere kleur. Een goede bontverdeelde kleur is evenwel niet zo gemakkelijk te fokken op uw dieren. Maar met dieren uit een goede stam en een beetje wilskracht moet dit lukken. Deze kleur is nog bij twee fokkers aanwezig. Bent U de volgende?

Zwartbont gepaard aan zwart, geeft in het eerste jaar altijd zwarte nakomelingen. Deze dieren onderling gepaard, geeft weer voor 25 % zwartbonte dieren.

Zie bovenstaande foto's genomen van mijn dieren op tentoonstellingen en in de met gaas overdekte ren bij mijn hok.

 

Standaard beschrijving voor de zwartbonte witkuif.  Bron K.L.N.

Kleur en tekening van haan en hen:  Het zwart moet in alle veergroepen (met uitzondering van de kuif) overheersen over het wit. De beste kleurverdeling wordt bereikt, indien er ongeveer tweemaal zoveel zwart als wit in het gevederte voorkomt. In staart- en slagpennen mag het wit naar verhouding wat sterker vertegenwoordigd zijn. Kuif zuiver wit met een klein bosje zwarte bonte veertjes boven de snavelbasis. Snavel donker hoornkleurig, enig wit aan de punt toegestaan.

Loopbenen en tenen: bij voorkeur vleeskleurig met een aantal donkere schubben; leiblauw toegestaan.

Conditioneren:  Het conditioneren van het gekleurde vederbosje aan de voor en aan de zijkanten van de kuif is in beperkte mate toegestaan, mits de steunveren zoveel mogelijk ongemoeid blijven, zodat de steun aan de kuif niet verloren gaat.

Ernstige fouten:  Overwegend wit gevederte; rode of gele veren in enig deel van het gevederte.

Fouten:  Onregelmatig tekeningsbeeld als gevolg van het overheersen van wit of het geheel ontbreken van wit in een of meer veergroepen. Een overwegende witte kuif, zonder zwart bont gekleurde snip boven de snavel.