Wit - witkuif

Witte witkuif

De witte witkuif, worden nog door een paar fokkers gehouden. De witte witkuif valt op door zijn spier witte veren met mooi gevormde rode kinlellen. Blauwe loopbenen en tenen. Als ze niet spierwit zijn (gelige aanslag op de veren) is dit een erfelijke kwestie en zullen ze ook nooit spierwit meer worden, allicht is hier een andere kleur doorheen gefokt. Witte witkuiven onderling gepaard zullen altijd witte kuikens geven gelijk als de ouders.  Zorg wel voor een goed droog onderkomen, anders worden ze vuil en gaat het sierlijke eraf. Met mooi en droog weer kunnen ze ook goed buiten lopen, het liefst overdekt. Als ze afwisselend in de zon en regen lopen worden ze ook iets gelig van kleur, maar na de rui zijn ze weer wit als voorheen.

Standaard beschrijving voor de witte witkuif.  Bron KLN.

Kleur van de haan en hen: Bovengevederte, dons en schachten overal zuiver wit met voldoende glans om het gevederte er niet dof te doen uitzien. Snavel licht hoornkleurig. Loopbenen en tenen licht leiblauw.

Conditioneren: Het is toegestaan aan de zijkanten boven de ogen iets veertjes weg te knippen, om het zicht te verbeteren.

Erstige fouten bij de haan en hen: Te plompe of te smalle bouw; onvoldoende sierveerontwikkeling; te kleine, losse, scheve, van boven openvallende en gespleten of teveel achterover hellende of niet ronde kuif;  teveel kamvleesvorming voor de kuif. Een zodanige kuifvorm dat het zicht belemmerd wordt. Gele tint of grauwe aanslag; geheel of gedeeltelijk miskleurige veren.

Fouten bij de haan en hen: Boven staande fouten in mindere mate voorkomend. Iets waarneembare afwijking in tint of enkele nauwelijks zichtbare kleurvlekjes.