Koekoek - witkuif

Koekoek - witkuif

De koekoek witkuif komt nog bij een paar fokkers voor. Ik weet niet waar dit aan licht, daar het toch een zeer aansprekende kleur is. Bij de fok van koekoek witkuiven moet men aan een paar dingen denken. Bij koekoek witkuiven heeft men met twee kleuren koekoek te maken bij de hanen n.l.  licht en donker kleurig koekoek. Zie bovenstaande foto's van de hanen. De licht koekoek zijn de fokzuivere hanen voor de koekoek kleur. Maar daar men in het algemeen de donker kleurige hanen mooier vind, moet men een beetje hutselen met de hanen om donkere hanen te krijgen zie onderstaand schema. De hennen zijn altijd donker kleurig, lichte hennen bestaan niet.

Onderstaande schema's gelden alleen als je serieus fokt om aan tentoonstellingen mee te doen. Als gewoon liefhebber maakt het natuurlijk niet of er hier en daar een zwarte veer tussen de koekoek gekleurde veren zit.

Een zwarte witkuif haan gepaard aan een koekoek kleurige witkuif hen. Dan zullen alle jonge witkuif hennen zwart van kleur zijn en alle witkuif haantjes zullen een donkere koekoek kleur bezitten.

Een donker kleurige koekoek witkuif haan gepaard aan een koekoek witkuif hen, geeft 25 % donker koekoek kleurige witkuif hanen, 25 % licht koekoek kleurige witkuif hanen, 25 % (donker) koekoek kleurige witkuif hennen en 25 % zwarte witkuif hennen, deze zwarten zullen niet inzwart zijn.

Een donker kleurige koekoek witkuif haan gepaard aan een zwarte witkuif hen, geeft 25 % (donker) kleurige koekoek witkuif hennen en 25 % zwarte witkuif hennen, 25 % donker kleurige koekoek witkuif hanen en 25 % zwarte witkuif hanen. De zwarte hanen en hennen zullen niet inzwart zijn en dus voor tentoonstellingen minder geschikt.

Een licht kleurige koekoek witkuif haan gepaard aan een koekoek witkuif hen, geeft  100 % (donker) koekoek kleurige hennen en 100 % lichte koekoek kleurige hanen. ( De lichte hanen zouden bij deze koekoek kleurige dieren, de goede bij het ras horende fokcombinatie zijn, donkere koekoek kleurigen hanen horen als het er op aan komt foktechnisch niet in koekoek thuis.) Een licht gekleurde koekoek haan = fokzuiver voor de koekoek kleur.

Een licht kleurige koekoek witkuif haan gepaard aan een zwarte witkuif hen, geeft 100 % donker kleurige koekoek witkuif hennen en 100 % donker koekoek kleurige  witkuif hanen.

Met bovenstaande schema's moet het mogelijk zijn, goede koekoek kleurige witkuiven te fokken. Al zullen bovenstaande combinaties niet aan moedigen deze kleur, als eerste kleur te houden. Maar na enige kuifhoender ervaring zal deze kleur een mooie aanvulling zijn. De aanhouder wint.  Ik zou U dan ook willen aanmoedigen deze kleur in uw fokprogramma op te nemen, en deze mooie kleur niet verloren te laten gaan.                           Ik help u graag met raad en daad.

Standaard beschrijving voor de koekoek witkuif.  bron KLN.

Kleur en tekening van de haan:  Elke veer is op donker blauwgrijze of grijszwarte grondkleur, drie of viermaal licht boogvormig overdwars onderbroken door een licht blauwgrijze tekening, welke niet scherp begrensd is. In de sierveren is het aantal dwarsbanden groter naar verhouding tot de lengte van de veer. In die veren, doch het meest inhet hals en zadelbehang, neigt de tekening naar een omgekeerde V. De koekoektekening moet over het gehele lichaam helder en zo gelijkmatig mogelijk zijn. De donskleur is licht. De kuif is zuiver wit met een klen koekoekkleurig vederbosje boven de snavelbasis. Snavel licht hoornkleurig. Loopbenen en tenen wit of licht parelgrijs.

Kleur en tekening van de hen:  De hen is over  het algemeen getekend als de haan, doch toont donkerder doordat de dwarsbanden bij de hen iets smaller zijn. De donskleur is licht.

Conditioneren: het conditioneren van het gekleurde vederbosje voor en aan de zijkanten van de kuif in beperkte mate toegestaan, mits de steunveren zoveel mogelijk ongemoeid blijven, zodat de steun aan de kuif niet verloren gaat.

Ernstige fouten:  Te plompe of te smalle bouw; onvoldoende sierveer ontwikkeling; te kleine, losse, scheve, van boven openvallende en gespleten of teveel achterover hellende of nietronde kuif; teveel kamvleesvorming voor de kuif. Een zodanige kuifvorm dat het zicht ernstig belemmerd wordt. Veel te donker of veel te lichte kleur. Geheel miskleurige veren; sterk gele of roestbruin-achtige tint in de sierveren van de haan.

Fouten:  Iets te lichte of iets donkere kleur; enkele miskleurige veergedeelten; een duidelijke streping in de donsbevedering.