Khaki - witkuif

Khaki - witkuif.  De khaki witkuif is een kleur die men vanzelf krijgt als men chocolade witkuif krielen fokt.  Uit chocolade witkuif krielen vallen voor 25 % khaki kleurige witkuif kuikens uit, die onderling weer gepaard voor 100 % khaki witkuif kuikens voortbrengen.  Als de khaki kuikens geboren worden zijn ze bijna niet van witte witkuif kuikens te onderscheiden.  Deze kleurslag heb ik ook per 3 febr. 2009 aangeboden aan de standaard commissie en is als nieuwe kleurslag erkend, die nog niet eerder in Nederland voorkwam.

Enkele mogelijkheden om khaki kuifhoen krielen te fokken zijn:

Khaki witkuif x khaki witkuif, geeft 100 % khaki kleurige witkuif kuikens.

Khaki witkuif x Chocolade witkuif, geeft 50 % khaki witkuif kuikens en 50 % chocolade witkuif kuikens verdeeld over beide geslachten.

Khaki witkuif x zwarte witkuif,  geeft 100 % chocolade witkuif kuikens.

Zo u ziet zijn er meer wegen die tot Khaki en Chocolade witkuif krielen leiden. Veel plezier met het houden van deze nieuwe en mooie kleurslag.