Chocolade bont - witkuif

Chocolade bonte - witkuif.  De chocolade bonte witkuif is net als de zwartbonte, alleen is de zwarte kleur vervangen door de chocolade kleur. (bruin) Al menige jaren hou ik me met deze kleurslag bezig. Deze kleurslag is nog nieuw en derhalve nog niet erkend. Als alles meezit wil ik deze kleurslag in jan. 2013 voordragen op de Noordshow te Zuidlaren voor erkenning als nieuwe kleurslag. Hopelijk lukt dit.  Met chocolade bont kan men de volgende kruisingen doen voor een redelijk resultaat.                    

De inzending voor de kleurerkenning is voor het eerste jaar geslaagd. Daar dit een kleurslag is die nog bij geen ander ras voorkomt, moeten deze volgend jaar ( 10 - 12 jan. 2014) nogmaals ingestuurd worden voor de definitieve erkenning.

Erkenning:  Chocolade bont erkend als geheel nieuwe kleurslag, die nog bij geen enkel ander ras voorkomt.

Chocoladebont witkuif erkend als nieuwe kleurslag. Op de Noordshow van 10 -12 jan. 2014 is chocoladebont als nieuwste kleurslag erkend door de K.L.N., die tot nu toe nog bij geen enkel ander ras voorkomt. Van de 8 ingezonden dieren, behaalde 1 dier een G. (goed) en 7 x ZG. (Zeer goed) Dus een zeer goed resultaat.

Een chocolade bonte witkuif x een chocolade bonte witkuif, geeft 50 % chocolade bonte witkuif kuikens, 25 % zwartbonte witkuif kuikens en 25 % khaki bonte witkuif kuikens. Verdeeld over beide geslachten. De zwartbonte zou ik niet gebruiken voor de tentoonstellingen, daar deze bij daglicht toch enigzinds zwart/bruin zijn. Voor de gewone liefhebber maakt dit natuurlijk niks uit, je ziet het ook bijna niet. 

Een chocolade bonte witkuif x een zwart bonte witkuif, geeft 50 % chocolade bonte witkuif kuikens en 50 % zwart bonte witkuif kuikens. Ook hier weer de zwartbonte die uit deze kruising vallen, alleen voor de liefhebberij te gebruiken dus niet voor de tentoonstellingen.

Een chocolade bonte witkuif x een khaki bonte witkuif, geeft 50 % chocolade bonte witkuif kuikens en 50 % khaki bonte witkuif kuikens, verdeeld over beide geslachten.